• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
20 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 20 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.3/ว3522
เรื่อง : วันหยุดราชการประจำปี (วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ด่วนที่สุด]