• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา
16 กรกฎาคม 2564
วันที่ออกหนังสือ : 16 กรกฎาคม 2564
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3479
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา [ด่วนที่สุด]