• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย การลงพื้นที่ตรวจราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
13 พฤศจิกายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 13 พฤศจิกายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5586
เรื่อง : เรียนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย การลงพื้นที่ตรวจราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย [ด่วนที่สุด]