• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
16 ตุลาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 16 ตุลาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5135
เรื่อง : การบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน [ด่วนที่สุด]