• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว5077
เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 [ด่วนที่สุด]