• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563
7 ตุลาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 7 ตุลาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว5030
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส และอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 [ด่วนที่สุด]