• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การป้องกันและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
14 กันยายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 14 กันยายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว4607
เรื่อง : การป้องกันและสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย [ด่วนที่สุด]