• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
11 กันยายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 11 กันยายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.5/ว4565
เรื่อง : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) [ทั่วไป]