• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภาารกิจเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เรียนหัวหน้าส่วนราชตามบัญชีแนบ และนายอำเภอเมืองนราธิวาส
10 กันยายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 10 กันยายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว4539
เรื่อง : นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภาารกิจเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เรียนหัวหน้าส่วนราชตามบัญชีแนบ และนายอำเภอเมืองนราธิวาส [ด่วนที่สุด]