• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส
30 กรกฎาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 30 กรกฎาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3850
เรื่อง : เรียนหัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" จังหวัดนราธิวาส [ด่วนที่สุด]