• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี)
30 กรกฎาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 30 กรกฎาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว3835
เรื่อง : การให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) [ด่วนที่สุด]