• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563
1 กรกฎาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 1 กรกฎาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.5/ว3367
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 [ด่วนที่สุด]