• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในจังหวัดตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
30 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 30 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0013.1/ว3315
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในจังหวัดตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 [ด่วนที่สุด]