• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2563)
29 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 29 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว3301
เรื่อง : ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2563) [ทั่วไป]