• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด) และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด
19 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3130
เรื่อง : การขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด) และตัวชี้วัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด [ด่วนที่สุด]