• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขอเชิญประชุม
17 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 17 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3072
เรื่อง : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขอเชิญประชุม [ด่วนที่สุด]