• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563
18 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 18 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3074
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ด่วนที่สุด]