• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
รายงานการประเมิณผลการดำเนิินงานตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิ.ย.63
16 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 16 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3041
เรื่อง : รายงานการประเมิณผลการดำเนิินงานตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง ศบค.ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิ.ย.63 [ด่วนที่สุด]