• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ มาตรการป้องกันโรคในรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
14 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว3005
เรื่อง : เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ มาตรการป้องกันโรคในรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) [ด่วนที่สุด]