• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
แบบสำรวจความพร้อมในการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
14 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3003
เรื่อง : แบบสำรวจความพร้อมในการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร [ด่วนที่สุด]