• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2 มิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 2 มิถุนายน 2563
เลขที่ : นธ 0017.2/ว2811
เรื่อง : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ทั่วไป]

สมัครสอบ https://moi.thaijobjob.com/