• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
วันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี (วันหยุดอีดิลฟิตรี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
19 พฤษภาคม 2563
วันที่ออกหนังสือ : 19 พฤษภาคม 2563
เลขที่ : นธ 0017.3/ว2536
เรื่อง : วันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี (วันหยุดอีดิลฟิตรี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ทั่วไป]