• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
เทศบาลตำบลยี่งอจัดนิทรรศการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
14 กุมภาพันธ์ 2561
เมื่อวันที่ (12 ก.พ. 61) นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน เปิดโครงการจัดแสดงนิทรรศการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชการกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามรอยพ่อหลวงในราชราชการที่ 9 ซึ่งเทศบาลตำบลยี่งอ โดยนายรังสฤษฎ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้มีความงดงามและยั่งยืนต่อไป โดยโครงการครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดง สิละ ศิลปะ การร่ายรำ และการต่อสู้ ในสมัยโบราณ การแสดงอันนาซีป ของนักเรียนโรงเรียนตาดีกา สอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนในพื้นที่ การทำขนม คาวหวาน อาหารพื้นบ้าน ขนมโบราณ ตลอดจนการ แสดงงานศิลปาชีพอันเนื่องจากพระราชดำริฯ การสานกระจูด กาสาธิต จักสานจากย่านลิเภา การประดิษฐ์ดอกไม้ งานท่อผ้า เพื่อสร้างอาชีพ และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาพ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในราชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงงาน และพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมราษฎร์ในพื้นที่ จ.นราธิวาส สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน ตลอดจนเยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ และขนมคาว หวาน ที่เป็นอาหารโบราณในพื้นที่ ซึ่งมีการถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการสืบสานที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่อยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ให้อยู่คู่ประชาชนแลพื้นที่ตลอดไป อีกทั้งในส่วนของการแสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรง มีความสำคัญมากที่พสกนิกรในพื้นที่รุ่นหลังๆจะได้เห็นถึงทรงพระเมตตาที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานโครงการ นานัปการให้กับประชาชนชาวไทยกว่า 2,000 กว่าโครงการ ทั้งการแพทย์ สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การคมนาคม ตอลดจนเศรษฐกิจ และอื่นอีกมากมายนานนับประการ ทรงเป็นกษัตริย์ ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลก และพระองค์เป็นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมกัน Cr สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส