• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
พสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาส ร้อยรวมดวงใจ ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส
8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ (5 พ.ค. 62) ที่ผ่านมา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า สวมชุดจิตอาสา เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธี จากนั้น ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เริ่มการถ่ายทอด เวลา 08.40 น. จนเสร็จสิ้นพิธี ประมาณ 22.00 น. โดยจังหวัดนราธิวาส ได้ติดตั้งจอมอนิเตอร์ไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชน จิตอาสา ที่มาร่วมพิธี กว่า 2,500 คน ได้รับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากเป็นพิธีสำคัญของคนไทยทั้งชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สำหรับ กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยการแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ จิตอาสา : ชุดจิตอาสา และประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนราธิวาส โดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ อันจะเป็นความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นชาติไทย รวมทั้งแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส