• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ประชาชนและจิตอาสา แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ติดตามชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยประชาชนที่เฝ้ารับชม ต่างชื่นชมในพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 ที่ผ่านมา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า ติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ , เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพหุหยาตราสถลมารค ซึ่งถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้งบริเวณมณฑลพิธีฯ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพิธีฯในวันดังกล่าว ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทั้งจาก หน่วยแพทย์ และจิตอาสา โรงครัวพระราชทาน ที่มีบริการอาหาร 3 มื้อ ใน 3 วัน ของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส