• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
ผู้ว่าฯนราธิวาส นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ (6 พ.ค. 62) ที่ผ่านมา ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในการนี้ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ นางพาตีเมาะ สะดียามู นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธี จากนั้น ประธานในพิธีได้นำคณะลงนามถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายความเคารพ ตามลำดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชทรัพย์ พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ นอกจากนี้ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ทางจังหวัดนราธิวาสเปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีประชาชนทยอยมาลงนามอย่างต่อเนื่อง Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส