• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวจาก Facebook
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญชวน ผู้สนใจรักการวิ่ง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Run for heart at Narathiwat ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เชิญชวน ผู้สนใจรักการวิ่ง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Run for heart at Narathiwat ทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งได้เปิดรับสมัครออนไลน์มา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซด์ www. Runforheart.run หรือสามารถแสกนคิวอาร์โค๊ด ได้ทางอินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์กิจกรรม Run for heart at Narathiwat ซึ่งมีผู้สนใจทยอยสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2562 สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Run for heart at Narathiwat เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกาย รักในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถต้านทานโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับคน ทุกเภท ทุกวัย โดยแบ่งประเภทการวิ่ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,200 บาท MINI MARATHON 500 บาท FUN RUN 400 บาท และ FUN RUN (KID) 300 บาท ทั้งนี้ รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จัดซื้ออุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และเครื่องมือแพทย์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 073-530999 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส