• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
07.12
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
07.12

Get Adobe Flash player

 
หนังสือราชการจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1 กรกฎาคม 2567
วันที่ออกหนังสือ : 1 กรกฎาคม 2567
เลขที่ : นธ 0017.2/ว3330
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเร่งรัดติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และที่กันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด [ด่วนที่สุด]