• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ที่เที่ยว
ตลาดตาบา

ด่านตาบา หรือ  ด่านตากใบ ตั้งอยู่บ้านตาบา ตำบลเจ๊ะเห เป็นช่องทางการท่องเที่ยวและค้าขายระหว่างประเทศไทย–มาเลเซีย อีกแห่งหนึ่ง ผู้ที่จะข้ามไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี ด่านศุลกากรเพนกาลันกูโบ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สามารถข้ามเช้าไป-เย็นกลับได้ ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. หากข้ามไปค้างคืนต้องขอใบผ่านแดนแบบ ๑ ปี ติดต่อทำบัตรผ่านแดนที่สำนักงานอำเภอตากใบ ห่างจากด่านตากใบ ๓ กิโลเมตร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๓๕๘ ๑๔๒๑

      การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๔ นราธิวาส–ตากใบ การข้ามฟากสามารถข้ามไปโดยเรือหางยาวหรือแพขนานยนต์ ค่าโดยสารคนละ ๑๐ บาท ถ้านำรถยนต์เข้าไปไกลกว่าด่านศุลกากรจะต้องทำประกันรถยนต์ก่อน และมีข้อกำหนดว่าต้องเป็นรถที่ติดฟิล์มไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเข็มขัดนิรภัย เพราะฝั่งมาเลเซียเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยรถยนต์ มีบริษัทรับทำประกันรถยนต์ทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซีย 

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น