• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
11.47
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.47

Get Adobe Flash player

 
ที่เที่ยว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

แหล่งรวมการศึกษา ข้อมูลวิชาการและฝึกอบรมการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ดินแก่ราษฎรในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ คือ วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็น อาคารสำนักงาน แปลงสาธิต และแปลงวิจัยทดลองในพื้นที่ป่าพรุ โครงการที่สำคัญๆ เช่น โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำมาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่นี้ซึ่งมีน้ำมากพออยู่แล้ว การทดลองปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นในดินอินทรีย์จัดโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กครบวงจรร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน เช่น น้ำมันที่สกัดได้จากปาล์ม สบู่ เนย ส่วนหนึ่งขายให้คนงาน และส่วนหนึ่งจำหน่ายภายนอก โรงงานปศุสัตว์ทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลวัว การทดลองนำระกำหวานมาปลูกเป็นพืชแซมในสวนยางพารา เป็นต้น

     นอกจากนั้น ยังเปิดศูนย์ฝึกอบรมงานหัตถกรรมจากกระจูดและใบปาหนัน ให้ชมในวันและเวลาราชการ ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๓, ๐ ๗๓๖๓ ๑๐๓๘ หรือ www.pikunthong.com

      การเดินทาง ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ ห่างจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ๑ กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองนราธิวาส ๘ กิโลเมตร 

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น