• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ประเพณี
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันเสาร์ที่สอง เดือนมิถุนายน ของทุกปี มีประชาชนชาวไทยพุทธ-มุสลิม ทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนเพื่อนบ้านชาวมาเลเซีย มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น