• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ประเพณี
เทศกาลอาหารจานเด็ดสุไหงโก-ลก

เทศกาลอาหารจานเด็ดสุไหงโก-ลก เป็นงานรวบรวมอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และจาก ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ตลอดจนการแสดงทางวัฒนธรรม  และการแสดงจากศิลปิน จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี

แสดงความคิดเห็น