• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ประเพณี
๒ เมษา รวมใจน้อมเกล้า

๒ เมษา รวมใจน้อมเกล้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวิ่ง จักรยานเสือภูเขา และกอล์ฟ  จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี 

แสดงความคิดเห็น