• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องนกเงือก
00.15
น้องนกเงือก
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องนกเงือกมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.15

Get Adobe Flash player

 
ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด
4 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ท.อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พ.อ.ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564
1 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. พล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม มอบหมายให้ พล.ท.อุกฤษณ์  อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ พ.อ.ไชยศักดิ์ พรนิพัทธ์กุล ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมคณะ พล.ต. สมชาย โปณะทอง รองหัวหน้า สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า/เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดฯ และนายธนาธิป พรมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่  และ พ.อ.ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายชินวุฒิ  ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สรุปผลการประชุมที่สำคัญได้ด้งนี้ 1.คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่จังหวัดได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อให้รับผิดชอบดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จำนวน 6 คณะทำงาน ประกอบด้วย 1) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการว่างงานของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โดย จัดหางานจังหวัดนราธิวาส) 2) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพ(โดย พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส) 3) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร (โดย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส) 4) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจการท่องเที่ยว (โดย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส) 5) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการค้า การลงทุนในพื้นที่ (โดย พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส) 6) คณะทำงานเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด (โดย ปลัดจังหวัดนราธิวาส) ได้ชี้แจงผลความคืบหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทั้ง 6 ด้าน และแผนการดำเนินงานในห้วงต่อไปให้ที่ประชุมทราบ ในการนี้ที่ประชุมเสนอให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินงานและให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 2.สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองนราธิวาส การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางนรา(เชื่อมต่อหาดนราทัศน์ - เขตเมือง - หาดอ่าวมะนาว) 2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอสุคิริน การก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้า (กอและลอยฟ้า) 3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางเดินศึกษาธรรมชาติอำเภอแว้ง ซึ่งจังหวัดเตรียมที่จะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป