• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
OTOP
เรือกอและจำลอง
คะแนนโหวต 4.21/5 คะแนน จากผู้โหวต 14 ท่าน

เรือกอและจำลอง ทำจากไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้กระท้อน นำมาทาสีแล้วเขียนลวดลายไทยหรือลายชวา ราคาขึ้นอยู่กับความละเอียดของลวดลาย สอบถามข้อมูล กลุ่มเยาวชนเรือกอและจำลอง บ้านทอน ตำบลโคกเตียน อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๖ ๕๓๙๗

 

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง 

ศูนย์ฝึกทำเรือกอและจำลองบ้านทอน  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๓๕๖ ๕๐๒๔, ๐๘ ๙๙๗๔ ๕๐๗๗ เปิด ๐๘.00–๑๗.๐๐ น. (หยุดทุกวันเสาร์)