• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
OTOP
ลองกองบ้านซีโป
คะแนนโหวต 4.50/5 คะแนน จากผู้โหวต 2 ท่าน

ลองกอง ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุด พันธุ์ที่รู้จักกันมาก คือ ลองกองบ้านซีโป อำเภอระแงะ เป็นพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกับลางสาด มีเปลือกหนาและไม่มียางเหมือนลางสาด มีเนื้อน้อยกว่า แต่มีรสหวานกว่า อีกพันธุ์หนึ่งที่รสชาติดี คือ ลองกองตันหยงมัส ซึ่งเป็นลองกองซีโปที่นำมาปลูกที่บ้านตันหยงมัส ออกผลกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน สอบถามข้อมูล สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ โทร. ๐ ๗๓๖๗ ๑๒๙๐ และสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส โทร. ๐ ๗๓๕๓ ๒๒๒๒  www.narathiwat.doae.go.th