• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
10 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข รอง ผวจ.นธ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด  "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"  เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จาก ป.ป.ช.ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565