• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านคอรัปชันสากล

งานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งจัดภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส