• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และคณะเดินทางมาประชุมข้อราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และคณะเดินทางมาประชุมข้อราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เลลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส