• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น.โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส