• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เข้าร่วมในพิธี