• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมหารือกับคณะนักลงทุนเกาหลีใต้และมาเลเซีย

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใต้และมาเลเซียเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส