• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อ.เมืองนราธิวาส

เวลา 10.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมทั้งพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถในเส้นทาง 6 เส้นทาง รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางเดินรถภายในจังหวัดเชื่อมต่อท่าอากาศยาน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส