• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 20 ธันวาคม 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย การบังคับคดี การไกล่เกลี่ย ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน ณ ห้องธารทอง สวนอาหารริมน้ำ อ.เมืองนราธิวาส

เวลา 10.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ พร้อมทั้งพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถในเส้นทาง 6 เส้นทาง รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางเดินรถภายในจังหวัดเชื่อมต่อท่าอากาศยาน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากที่สุด ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส