• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 17 ธันวาคม 2561

17 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นธ.ได้เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่ในรัชกาลปัจจุบัน โดยมี นพ.สสจ.และนายอรุณ ศรีใส นอ.สุคิรินให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมการปฎิบัติงานของทีมแพทย์ตลอดจนเยี่ยมเยียนราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพวัดโต๊ะโม๊ะ ม.3 ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน

10.00 น. นายอรุณ  ศรีใส นายอำเภอสุคิริน/ผอ.ศปก.อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฯ สมาชิก อส.อ.สุคิริน ร่วมให้การต้อนรับ นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมค่ายปรับเปลียนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ พร้อมที่จะก้าวออกสู่โลกภายนอกอย่างภาคภูมิ  ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 90 คน  ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผอ.ศอ.ปส.จ.นธ. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.นธ. นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี/ผอ.ศป.ปส.อ.สุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ วิทยากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดครูฝึก และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

เวลา 15.00 น.  นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส (อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ) พร้อมด้วยพันโทนภดล พรหมมาก รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพราน ที่ 48 นายเถลิงศักดิ์ ภูวญาณพงศ์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ในฐานะเลขาศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส   (อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม )  นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านปิเหล็ง ต.โคกสะตอ  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งพบว่าบริเวณบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง   

       จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเดินทางไปยังหมู่บ้านบาโงดุดง  ม.6 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  เพื่อตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณสวนปาล์มและบริเวณโรงเรียนราชภักดี ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำเร่งระบายน้ำออกพื้นที่ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และจากกระแสน้ำเชี่ยวกราด ส่งผลให้สะพานภายในหมู่บ้านถูกตัดขาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ซ่อมแซมถนนหนทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  

    ขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 10  รายงานว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีเมฆกับฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที  จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนสะสม ซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง ขณะเดียวกันขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่งต่อไปอีก 1 วัน