• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 14 ธันวาคม 2561

14/12/61 เวลา 09.30น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบ้านฮูแตทูวอ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส และพื้นที่ต้นแบบบ้านโคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ โดยมีนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และคณะทำงานพื้นที่ต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส