• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
จัดรายการ "คุยสนั่น วันศุกร์"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.10 น. ณ สวท.จังหวัดนราธิวาท นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดรายการ "คุยสนั่น วันศุกร์" รายการสนทนาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆ ที่น่าสนใจ โดยผู้ว่ารายการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส FM 98.25 เม็กกะเฮิตท์ วิทยุเครือข่าย และทาง Facebook Live สวท.นราธิวาส ประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.15-09.00 น.  ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประชาสัมพันธ์ถึงการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การเปิดการเรียนการสอน On Site ภาคเรียนที่ 1/2565 โครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและเล่นกีฬา “เดิน-วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส” ประจำปี 2565 การเปิดด่านถาวร 3 ด่านใน 3 อำเภอ ประกอบด้วย ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา การออกหน่วยทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนราธิวาส และโครงการ "จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทาง https://fb.watch/d6Lt7bm1z3/