• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นกลไกการอำนวยความยุติธรรมและประสานงานความร่วมมือระดับจังหวัดรวมทั้งทำให้การดำเนินการฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) จากส่วนราชการ และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม