• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนราธิวาส รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระราชวรโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส