• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบือแรง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านบือแรง อำเภอรือเสาะ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านบือแรง พร้อมด้วยนายสราวุธ ยอดรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 นายวีระเชษฐ์ อรุณอิสรา ปลัดอาวุโส​ รักษาราชแทนนายอำเภอรือเสาะ และนาย​ฐิติ​ภัทร​ เที่ยง​ถิ่น​ ปลัด​อำเภอหัวหน้า​ประจำ​ตำบลลา​โละ​ เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การเปิดเรียน On Site สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกระดับ และสอดคล้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข