• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :

Get Adobe Flash player

 
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การเปิดเรียน On Site สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกระดับ และสอดคล้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข